Boeken én Meer weten?
  •Organisatiekrachten, Integriteit, Geluk en Liefde (boek over de 'Koppeling tussen individu en organisatie):
(2020 - In dit essay speelt de kijk op krachten, die in organisaties het hoofd moeten worden geboden, een centrale rol. Je zult diverse concepten en publicaties aantreffen. De boodschap is daarbij oog te blijven houden voor het individuele en onze integriteit als voorwaarde voor persoonlijk (werk)geluk te zien.)
Boek en Meer weten ?

Als je dit boek wilt bestellen, kan dat door € 18,65 (=15,00 + 3,64 verzendkosten) over te maken op NL 50 ABNA 0973 7041 87 t.n.v. Bruijn Management & Ontwikkeling (te Maassluis). Zet uw naam en adres erbij en het wordt z.s.m. opgestuurd.

•De Glunderende Organisatie (boek over Idee-Beeld-Vorm-paradigma):
(2016 – Waarom artistieke verbeeldende ‘methoden’ (gezamenlijke) beelden over vernieuwing kunnen ontwikkelen naar vormen en er dan de flow ontstaat waar uiteindelijk ieder naar op zoek was. Vernieuwingskracht en ‘deelnemer van het moment’-zijn als fundamenten mens en organisatie te doen glunderen)

Als je dit boek wilt bestellen, kan dat door € 28,45 (=24,50 + 3,95 verzendkosten) over te maken op NL 50 ABNA 0973 7041 87 t.n.v. Bruijn Management & Ontwikkeling (te Maassluis). Zet uw naam en adres erbij en het wordt z.s.m. opgestuurd.

In de boekhandel zijn beide boeken te vinden bij Het Keizerrijk te Maassluis.

•Meer weten over producten, diensten, initiatieven of publicaties van Bmo? :

Klik hier om mij te mailen en ik zal z.s.m. reageren.